lokalisering av försvarsutbildning

Skriftlig fråga 2004/05:795 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 26 januari

Fråga 2004/05:795

av Göran Lindblad (m) till försvarsminister Leni Björklund om lokalisering av försvarsutbildning

I Försvarsdepartementets regleringsbrev står att läsa följande: Försvarsmakten ska fortsätta överväga: lokaliseringen av utbildningen av de marina delarna av säkerhetsbataljonerna. En utgångspunkt i dessa överväganden ska vara att utbildningen eller delar av den genomförs i Göteborg.

Det framgår även av regleringsbrevet, att om det visar sig kostnadseffektivt ska Försvarsmakten överväga att genomföra sjukvårdsutbildningen vid Försvarsmaktens sjukvårdscentrum i Göteborg.

Efter vad jag erfarit pekar marinens överväganden inte i riktning Göteborg.

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag fråga vad försvarsminister Leni Björklund avser att göra för att Försvarsmakten ska leva upp till instruktionerna i regleringsbrevet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-01-26 Anmäld: 2005-01-26 Besvarad: 2005-02-02 Svar anmält: 2005-02-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-02)