lokalisering av Försvarsmaktens nya underhålls- och stödverksamhet

Skriftlig fråga 2000/01:1423 av Carnerö, Åke (kd)

Carnerö, Åke (kd)

den 15 juni

Fråga 2000/01:1423

av Åke Carnerö (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av Försvarsmaktens nya underhålls- och stödverksamhet

Riksdagsbeslutet den 16 maj 2001 (bet. 2000/01:FöU9) innebär att ledningen för FORGUS ska lokaliseras till Karlstad. Nu diskuteras en eventuell samgruppering med Försvarsmaktens sjukvårdsentrum (FSC) på Hammarö utanför Karlstad.

Under behandlingen av Försvarsmaktens nya underhålls- och stödverksamhet betonade Kristdemokraterna vikten av att ta till vara den kompetens som finns vid Försvarsmaktens underhållscentrum. I Karlstad finns i dag den centrala verksamhetskompetensen för underhållstjänst och viktiga samarbetspartner finns i närområdet. Underhållstjänst och stödverksamhet har efter politiska beslut lokaliserats, samlats och samordnats i Karlstad.

Min fråga till försvarsministern:

Var avser försvarsministern att lokalisera ledningen för Försvarsmaktens nya underhålls- och stödverksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-06-15 Besvarad: 2001-07-06 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-07-06)