lokalisering av försvarets kontor för ekonomi och löneadministration

Skriftlig fråga 2000/01:1689 av Oscarsson, Mikael (kd)

Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 september

Fråga 2000/01:1689

av Mikael Oscarsson (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av försvarets kontor för ekonomi och löneadministration

Våren 2000 togs det slutgiltiga beslutet att lägga ned KA 3 i Fårösund. Eftersom KA 3 var den helt dominerande arbetsplatsen i Fårösund blev nedläggningen ett mycket hårt slag mot samhället. Regeringen lovade snabbt 90 ersättningsjobb. Dessvärre har Fårösund inte fått ett enda ersättningsjobb. Däremot har Visby tilldelats ny arbetstillfällen i och med att Försäkringskassans utlandskontor förlagts där. Dessa nya arbetstillfällen hjälper dock inte orten Fårösund som ligger fem mil från Visby.

Försvarsmakten håller just nu på att se ut de orter där man ska förlägga kontoren för ekonomi och löneadministration för förbanden. Att ett kontor med ca 50 tjänster ska hamna på Gotland är redan klart. Som jag ser det finns det goda skäl till att man bör förlägga detta kontor i Fårösund. KA 3:s ändamålsenliga lokaler står tomma och Fårösund skulle äntligen få nya arbetstillfällen.

Vad avser försvarsministern göra för att ett av kontoren för ekonomi och löneadministration för förbanden ska förläggas till Fårösund?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-09-14 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-26)