lokalisering av en riksanläggning för strid i bebyggelse

Skriftlig fråga 2000/01:36 av Karlsson, Sonia (s)

Karlsson, Sonia (s)

den 3 oktober

Fråga 2000/01:36

av Sonia Karlsson (s) till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av en riksanläggning för strid i bebyggelse

Det finns mycket goda förutsättningar för en riksanläggning för strid i bebyggelse vid detachement P 4/Kvarn. Övningsfältet i Kvarn är 7 500 hektar med en mycket god arrondering. Fältet i Kvarn är tack vare storlek och topografi mycket lämpligt för utveckling av taktik och stridsteknik, utbildning av mekaniserade enheter och lokalisering av stridsträningsanläggning.

Markstridsskolans huvuduppgift är grundläggande officersutbildning. Eleverna kommer från pansarinfanteri och kavalleriförband från hela Sverige. P 4/Kvarn grundutbildar också upp till ca 300 värnpliktiga för P 4 i Skövde. De utbildas i Kvarn bl.a. för att Markstridsskolans officersaspiranter ska ha trupp tillgänglig för sina praktiska övningar. Kvarn har en förläggningskapacitet i logement för 450 värnpliktiga samt elevrum för ca 250 elever.

Kvarn är särskilt väl lämpad för en riksanläggning för strid i bebyggelse eftersom Kvarn är den enda platsen i Syd- och Mellansverige samt södra Norrland där man kan skjuta skarpt med alla typer av vapen. Kvarn erbjuder en unik pedagogisk miljö. Eleverna kan gå direkt från lektionssalen ut på fältet och genomföra övningar med simulatorer eller skarp ammunition. Man kan även skjuta med stridsfordon i Kvarn.

Min fråga till försvarsministern är:

När avgörs frågan om en riksanläggning för strid i bebyggelse, och av vem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-10-03 Anmäld: 2000-10-10 Besvarad: 2000-10-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-17)