Lokala polisstationer

Skriftlig fråga 2013/14:716 av Pia Nilsson (S)

Pia Nilsson (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Polisen genomför just nu en stor omorganisation, som ska vara klar till årsskiftet. Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter slås ihop till en myndighet med sju polisregioner och 99 lokalpolisområden. Västmanland ska tillhöra Polisregion Mitt tillsammans med Uppsala och Gävleborgs län. Just nu pågår diskussioner om hur lokalpolisområdena ska delas in. Enligt Sala Allehanda kan det innebära att Sala slås ihop med Enköping, Bålsta och Heby och då kan det leda till att polisstationen i Sala ersätts av ett servicekontor. Det är viktigt att omorganisationen inte leder till färre lokala polisstationer. För Salas del är det viktigt att det finns poliser med lokalkännedom och närhet till Salaborna.

Min fråga till justitieministern lyder:

Vilka åtgärder har justitieministern för avsikt att vidta för att omorganisationen till en nationell polismyndighet inte ska leda till färre lokala polisstationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-06-26 Överlämnad: 2014-06-27 Sista svarsdatum: 2014-07-02 Besvarad: 2014-07-08 Anmäld: 2014-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga