Lokala bankkontor

Skriftlig fråga 2017/18:468 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Regeringen har börjat byta riktning när det gäller landsbygdspolitiken. Genom att decentralisera statliga myndigheter och verk och upprätta servicekontor har fler fått en mer nära kontakt med viktiga myndigheter. Något som är viktigt både för företag och för enskilda medborgare.

Lika viktigt för både befolkning och företag är närheten till lokala bankkontor. Medan regeringen decentraliserar lägger bankerna i allt snabbare takt ned sina lokala kontor. Under de senaste tio åren har tre av de största bankerna lagt ned ca 250 bankkontor runt om i landet, främst på glesbygden. Bristen på ett väl fungerande bank- och finansväsen har under åtskilliga decennier försvårat en nödvändig modernisering, näringsmässig breddning och ekonomisk tillväxt av över hälften av landets regioner.

I Värmland har Swedbank lagt ned flera kontor, vilket lett till att ett tiotal kommuner under året bildat ett nytt nätverk för att kunna locka nya och andra aktörer än storbankerna att öppna bankkontor på mindre orter. Här är framför allt sparbanksrörelsen viktig – en rörelse som i andra delar av landet varit en utvecklingsmotor i mindre kommuner och gynnat tillkomsten av fler företag och jobb i regionerna utanför de stora tätortsbildningarna. Därför är det viktigt att det förs en politik så att sparbanksrörelsen kan stärkas, och det finns flera områden som behöver åtgärdas.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att stilla oron i landets kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-12 Överlämnad: 2017-12-13 Anmäld: 2017-12-14 Svarsdatum: 2017-12-27 Sista svarsdatum: 2017-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga