Lokala alkoholproducenter och Systembolaget

Skriftlig fråga 2008/09:557 av Malmberg, Betty (m)

Malmberg, Betty (m)

den 2 februari

Fråga

2008/09:557 Lokala alkoholproducenter och Systembolaget

av Betty Malmberg (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Efterfrågan av lokalt producerade varor ökar stadigt. Det gäller alla typer av livsmedel, även öl och vin. Under förra året ändrade Systembolaget sina inköpsvillkor, vilket har förbättrat situationen något för de lokala producenterna. Systembolaget är den enda försäljningskanal som står till buds för dessa företagare. Därför är det viktigt att de erbjuds rättvisa och goda villkor.

I sin senaste rapport till EU-kommissionen framhåller Konkurrensverket att Systembolaget har anledning att se över rutinerna och förtydliga instruktionerna för vad som ska styra lokala val i Systembolagets butiker. Verket framhåller vidare att möjligheten för Systembolagsbutiker att göra lokala val av produkter potentiellt är av betydelse för enskilda, särskilt mindre producenters chanser att få butikstäckning för sina produkter. Konkurrensverkets hållning är intressant och dessutom mycket välkommen då detta är en viktig näringspolitisk fråga, inte minst för företagare på landsbygden.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka möjligheten för lokala och mindre alkoholproducenter att saluföra sina produkter i Systembolagets butiker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-02 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-11 Svar anmält: 2009-02-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-11)