Lokal och regional djurskyddskontroll

Skriftlig fråga 2006/07:1158 av Leander, Helena (mp)

Leander, Helena (mp)

den 11 maj

Fråga

2006/07:1158 Lokal och regional djurskyddskontroll

av Helena Leander (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I en färsk rapport om den lokala och regionala djurskyddskontrollen pekar Djurskyddsmyndigheten på stora brister på alltför många håll i landet. Exempelvis har endast fem länsstyrelser utfört revisioner hos kommuner i den omfattning som rekommenderas i Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:9) om tillsyn m.m. De personella resurserna är i dag så begränsade att länsstyrelsernas möjligheter att vägleda, kontrollera och följa upp det lokala djurskyddsarbetet på sikt kan vara hotade, anser Djurskydds­myndigheten. Samtidigt uppger ungefär hälften av kommunerna att de inte kunde uppnå de rekommenderade kontrollintervallen som rekommenderas i Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om tillsyn.

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkerställa en god djurskyddskontroll i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-11 Anmäld: 2007-05-11 Besvarad: 2007-05-16 Svar anmält: 2007-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-16)