Lokal infrastrukturplanering

Skriftlig fråga 2019/20:204 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Infrastruktur och trafik är något som berör människor på många håll. Stora infrastrukturprojekt är ofta något som tar lång tid och kräver mycket planering.

Det är Trafikverket som ansvarar för planeringen, och kommunerna gör via den regionala planen och regionen inspel om hur prioriteringen bör ske under kommande år.

I Fristad i Borås kommun har man från den lokala företagarföreningen skickat flera förslag på åtgärder för att göra samhället mer trafiksäkert men också gett förslag på åtgärder som i närtid skulle kunna ske snabbt och troligtvis inte behöva bli så kostsamma. Det är fantastiskt när lokala byalag, utvecklingsgrupper och företagarföreningar vill engagera sig i sin bygds utveckling. Dessa synpunkter är viktiga att lyssna på.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför:

 

Hur kan Trafikverket bli mer inlyssnande på lokal opinion med koppling till planering av infrastruktur och framför allt kanske på landsbygden? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga