Lokal förvaltning av rovdjursstammar

Skriftlig fråga 2007/08:983 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 17 mars

Fråga

2007/08:983 Lokal förvaltning av rovdjursstammar

av Gunnar Sandberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken 2001 har ur ett biologiskt perspektiv varit lyckad, men för stora delar av landsbygdsbefolkningen innebär de ökande rovdjursstammarna en stor påfrestning. Inte minst vargkoncentrationen till några mellansvenska län har skapat stora konflikter.

Regeringens särskilda utredare föreslår därför i sitt betänkande att större hänsyn ska tas till bland annat landsbygdsbefolkningens intressen och att länen ska ges större inflytande över rovdjursstammarnas utveckling regionalt.

Utredaren föreslår att vargstammen ska balanseras på den nivå som riksdagen fastställt som etappmål, 20 föryngringar. Den nivån ska sedan hållas under den tid förvaltningsplanerna tas fram regionalt. Målet om 20 föryngringar kan redan vara nått eller så nås den med största sannolikhet i vår. Det innebär att vargstammen redan om några månader kan vara större än den nivå som utredningen och riksdagen förordar.

Miljöministern uttalade, i samband med att utredningen presenterades, att han inte var övertygad om fördelarna med regional förvaltning av varg. Samtidigt ökar vargstammen snabbt, vilket skapar en stor oro hos alla de människor som lever med vargar i sin omedelbara närhet.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöministern:

När avser miljöministern att presentera en proposition i frågan för riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-17 Anmäld: 2008-03-18 Besvarad: 2008-03-27 Svar anmält: 2008-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-27)