Löftet till unga med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2018/19:877 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Efter att regeringen skärpt Försäkringskassans regelverk i september 2018, har flera unga med funktionsnedsättningar nekas aktivitetsersättning. Detta har i sin tur lett till att unga tvingas leva på försörjningsstöd trots att de, med sin funktionsnedsättning, har rätt till en aktivitetsersättning.

 

Före valet lovade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att ingen som felaktigt blivit av med sin aktivitetsersättning från Försäkringskassan ska falla mellan stolarna om regeringen fick fortsatt förtroende. Ett år senare har inget förändrats för dessa personer. Detta är självklart allvarligt! De som har rätt till aktivitetsersättning ska heller inte slussas runt mellan olika system alternativt att behöva förlita sig på försörjningsstöd.

Min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är därför:

 

När avser statsrådet uppfylla sitt tidigare vallöfte om att ingen person med en funktionsnedsättning och som felaktigt har förlorat sin aktivitetsersättning ska falla mellan stolarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-09 Överlämnad: 2019-08-09 Besvarad: 2019-08-23 Sista svarsdatum: 2019-08-23 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga