löftet om en ny E6 och arbetsplan Hogdal-Skee

Skriftlig fråga 2003/04:1606 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 8 september

Fråga 2003/04:1606

av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Ulrica Messing om löftet om en ny E 6 och arbetsplan Hogdal-Skee

Inför valet 2002 gav dåvarande ansvarig minister för infrastruktur Björn Rosengren löfte om en färdigutbyggd Europaväg 6 genom hela Bohuslän år 2007. Det löftet höll dock inte. Därefter blev det nya löften och det senaste löftet är att E 6 ska vara färdigutbyggd år 2009.

Det finns tidsplanering för de olika etappernas utbyggnad så att tidsplanen ska kunna hållas. För sträckan Skee-Hogdal är gällande plan att vägen ska vara klar år 2007. Besked och beslut om arbetsplanen för sträckan har dock inte tagits ännu vilket innebär att det återigen är en stor oro för att tidsplanen faller och vägbygget återigen försenas.

Min fråga till statsrådet Messing blir:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för besked om arbetsplanen för sträckan Hogdal-Skee så att löftet om en färdig E 6 år 2009 uppfylls?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-08 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-15 Svar anmält: 2004-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-15)