Löfte om bidrag till kommunerna

Skriftlig fråga 2006/07:1399 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 20 juni

Fråga

2006/07:1399 Löfte om bidrag till kommunerna

av Hans Olsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Skrotade bilar i naturen utgör ett miljöproblem och det är bra att biltillverkare och importörer nu får det fulla ansvaret för att skrota bilar. Under en begränsad övergångstid fanns en skrotningsmorot på 4 000 kronor så länge bilskrotningsfondens medel räckte. I proposition 2006/07:40 Bilskrotningsfonden m.m. skrevs också att fondens återstående medel skulle finansiera kommuners kostnader för att samla in och skrota övergivna fordonsvrak samt ställa i ordning platser där bilarna stått. Kommuner ska också kunna söka bidrag ur fonden för bilskrotningskampanjer. Bilskrotningsfondens medel tömdes dock på några dagar och frågan är om kommunerna egentligen fick några medel.

Vad avser miljöministern att göra för att stimulera kommunerna till att samla in och skrota övergivna fordonsvrak?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-20 Anmäld: 2007-06-20 Besvarad: 2007-07-04 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-04)