Lodjursjakten

Skriftlig fråga 2010/11:388 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 17 mars

Fråga

2010/11:388 Lodjursjakten

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Den svenska jakten på lodjur pågår under mars månad. Sedan 2010 får lodjur även jagas under första halvan av april, men då endast i norra rovdjursförvaltningsområdet, det vill säga under djurens parningstid. Enligt art- och habitatdirektivet är detta inte tillåtet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern Andreas Carlgren:

Avser miljöministern att verka för en ändring av tidpunkten för lodjursjakten så att den inte pågår under parningstid och för att Sverige ska följa det bindande art- och habitatdirektivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-17 Anmäld: 2011-03-17 Svar anmält: 2011-03-30 Besvarad: 2011-03-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-30)