Lockpriser på bostäder

Skriftlig fråga 2007/08:1483 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 18 juli

Fråga

2007/08:1483 Lockpriser på bostäder

av Fredrik Lundh (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Trots införandet av en lag för att hindra lockpriserna på bostäder i tillväxtregionerna kan vi i dag, så sent som i mars 2008, exempelvis se prisökningar på mellan 26,3–37,5 procent på objekt i Stockholms innerstad. Vilket är att betrakta som lockpriser enligt forskare på KTH som definierar lockpriser så här: ”om avvikelserna är 25 % eller mer så är det en ’väsentlig’ avvikelse”. Enligt lagen har en mäklare då brutit mot god fastighetsmäklarsed.

Avser statsrådet att ta några initiativ för att komma till rätta med lockpriser som fortfarande finns trots lagen som förbjuder dessa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-18 Besvarad: 2008-07-30 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-30)