lobotomerades situation

Skriftlig fråga 1999/2000:1258 av Wisberg, Carlinge (v)

Wisberg, Carlinge (v)

den 28 juli

Fråga 1999/2000:1258

av Carlinge Wisberg (v) till socialminister Lars Engqvist om lobotomerades situation

Vid universiteten i Norrland har tre forskare genomfört en pilotstudie över de 118 fall av lobotomering som utfördes åren 1947@1955 vid Umedalens mentalsjukhus. Totalt i landet genomfördes 4 500 operationer vilket är fler än vad man tidigare trott. Det nya som framkommit i studien är att merparten av de lobotomerade var kvinnor. Flera barn utsattes för behandlingen, fyra, sju, elva och sjutton år, och många av kvinnorna var förståndshandikappade. Dödsfrekvensen hos de behandlade visade sig också vara mycket hög.

I oktober 1999 motionerade Vänsterpartiet i riksdagen om att en utredning skulle göras för att ta reda på hur det gått för de människor som utsattes för lobotomi som behandlingsform. Tanken var att de i likhet med tvångssteriliserade kunde få en ursäkt och ett bevis på att de behandlats fel och att de tvångsmässigt utsatts för en tvivelaktig operationsmetod. Vi fick då inget gehör för motion. När det nu framkommit nya uppgifter kanske frågan kommit i en annan dager.

Min fråga till socialministern är därför:

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att ytterligare belysa situationen för de människor som blev utsatta för lobotomioperationer under 1940- och 1950-talet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarad: 2000-08-16 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-16)