Ljusdals tingsrätt

Skriftlig fråga 1998/99:814 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)
Fråga 1998/99:814 av Sven Bergström (c) till justitieministern om Ljusdals tingsrätt

den 23 juli

 

I samband med att lagmannen vid Ljusdals tingsrätt sökt nytt arbete har frågan om tingsrättens framtid åter aktualiserats. I medierna har spekulerats om sammanslagning med tingsrätten i Hudiksvall. Den snabba nedläggningen av tingsrätten i Åmål i vintras tyder på att regeringen avser att fortsätta med sin nedläggnings- och centraliseringspolitik, när i stället en stark offensiv för regional utveckling och decentralisering vore på sin plats.

Över hela landet finns diskussioner och oro över hur det skall gå, främst för de mindre tingsrätterna. Oron synes befogad då en stark centraliseringsvåg sveper fram över stora delar av den offentliga verksamheten. Polis, åklagare, skatte- och kronofogdemyndighet, lantmäteriet, sjukvården är olika exempel på viktig grundservice i samhället som varit föremål för en stark centralisering och motsvarande neddragning av verksamhet ute i regionerna. Hälsingland är ett landskap som liksom många andra drabbats hårt av denna centraliseringsiver. Servicen blir sämre för människor, befolkningsminskningen fortgår och påskyndas av neddragningarna och en ond spiral uppstår som innebär arbetslöshet, tomma lägenheter, urholkat skatteunderlag, urholkad lokal marknad för företagen etc. Kunskap om personer och områdeskännedom är viktiga delar i domstolarnas arbete. Detta tillsammans med medborgarnas berättigade krav på en snabb och väl fungerande domstolsverksamhet är viktiga skäl för att bevara de tingsrätter som finns i dag.

 

Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att säkra framtiden för Ljusdals tingsrätt?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-07-23 Anmäld: 1999-08-03 Besvarad: 1999-08-18
Svar på skriftlig fråga