Livsmedelsverkets rekommendation gällande viltkött

Skriftlig fråga 2017/18:562 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Livsmedelsverkets rekommendation är att konsumenter ska äta högst 500 gram rött kött per vecka, då de menar att det kan finnas en koppling mellan rött kött och tjock- och ändtarmscancer.

Den vetenskapliga grunden för rekommendationen är svag. Enligt Svenska Dagbladet (den 7 januari) saknas det randomiserade och kontrollerade studier som visar att en mindre konsumtion av rött kött leder till mindre risk att drabbas av cancer.

Livsmedelsverkets rekommendation gör heller ingen skillnad mellan exempelvis nötkött och viltkött, trots att tillverkningsprocessen kan spela en stor roll. Livsmedelsverkets egen studie av samer, som äter upp emot tio gånger mer renkött än vad myndigheten rekommenderar, visar dessutom att samerna inte har en ökad risk för att drabbas av tjocktarmscancer.

Det är viktigt att rekommendationer om kost från ansvarig myndighet, det vill säga Livsmedelsverket, baseras på vetenskap i stället för antaganden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att Livsmedelsverkets rekommendationer gällande konsumtion av viltkött ska baseras på vetenskaplig forskning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-09 Överlämnad: 2018-01-10 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-17 Sista svarsdatum: 2018-01-17
Svar på skriftlig fråga