livsmedelsprisernas utveckling

Skriftlig fråga 1997/98:604 av Lekberg, Sören (s)

Lekberg, Sören (s)
Fråga 1997/98:604 av Sören Lekberg (s) till jordbruksministern om livsmedelsprisernas utveckling

Som en följd av vårt medlemskap i EU har hushållens kostnader för livsmedel blivit lägre. Enligt vissa uppgifter har livsmedelspriserna exklusive momssänkningen minskat med totalt 30 miljarder kronor sedan 1994.

Jag vill därför fråga jordbruksministern om det inom regeringen eller dess myndigheter har gjorts några mer detaljerade beräkningar över hur livsmedelspriserna har utvecklats sedan Sveriges inträde i EU och dess betydelse för det enskilda hushållet.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-03-25 Anmäld: 1998-03-30 Besvarad: 1998-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga