Livsmedelsförsörjning och krisberedskap

Skriftlig fråga 2018/19:40 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Sverige har tidigare varit ett land som i stort sett har varit självförsörjande på jordbruksprodukter. Dock visar statistik från SCB att situationen i dag är en annan. Trenden är även tydligt nedåtgående sedan flera år, och detta skapar en oro. I händelse av nöd måste Sverige kunna försörja sin egen befolkning med livsmedel. Att det finns beredskap är fundamentalt.

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut med rubriken Krisberedskap för livsmedelsförsörjning i ett internationellt perspektiv – en förstudie konstateras nämligen att möjligheterna till stöd från EU är mycket begränsade om Sverige skulle drabbas av någon form av kris som omöjliggör att landet på egen hand kan klara sin livsmedelsförsörjning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att Sveriges krisberedskap för livsmedelsförsörjning ökar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-25 Överlämnad: 2019-01-28 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga