Livslångt lärande

Skriftlig fråga 2017/18:1472 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

I en debattartikel riktad till regeringen med inbjudan till samtal skriver bland annat IF Metalls före detta ordförande Anders Ferbe och TCO:s ordförande Eva Nordmark att vi står inför en mycket snabb strukturomvandling när arbetsuppgifter för hela yrkesgrupper kommer att försvinna. Detta ställer möjligheten till livslångt lärande på sin spets, menar de.

Strukturomvandling är inget nytt, men den kommer nu sannolikt att gå mycket snabbare när den drivs på av den digitala tekniken. Som individer, företag, regioner och länder behöver vi ställa oss frågan hur vi ska möta denna utmaning.

Forskning och erfarenhet från historien lär oss att teknikskiften innebär att ett antal arbetsuppgifter, ibland för hela yrkesgrupper, kommer att ersättas. Samtidigt växer det fram nya arbetsuppgifter i snabb takt – många som vi i dag inte ens kan föreställa oss. Nyckeln till framgång blir därför en tydlig vision samt att vi förmår uppgradera kunskaper och kompetenser för att fortsatt vara relevanta och attraktiva på arbetsmarknaden.

Oro och rädsla uppstår på arbetsmarknaden vid strukturomvandling. Rädslan för arbetslöshet och utanförskap ökar. Reaktionen kan bli politisk och ekonomisk konservatism genom ökat stöd för populistiska protestpartier och krav på protektionism. Eller så tar man spjärn i det starka samhället och den svenska modellen så att löntagarna ställer sig bakom strukturomvandling i utbyte mot att de vars förutsättningar på jobbet förändrats och de som sägs upp på grund av arbetsbrist får utbildning och omställningsstöd.

Nuvarande teknikskifte innebär en risk för stora klyftor. Inledningsvis försvinner och förändras vad man kan kalla rutinjobb, men även yrken med högt utbildningsinnehåll kommer att påverkas av digitalisering och robotisering.

Fördelningsfrågorna är därför viktiga när den digitala strukturomvandlingen accelererar. En bred samverkan mellan det privata näringslivet, arbetsmarknadens parter och den offentliga sektorn skulle kunna ge Sverige stora fördelar.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Hur avser ministern att agera för att få till stånd den breda samverkan kring strukturomvandling och fördelningspolitik som efterlyses?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-11 Överlämnad: 2018-06-12 Anmäld: 2018-06-13 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga