Likvärdighetsprincip gällande statsbidrag till trossamfund

Skriftlig fråga 2006/07:1081 av Björling, Ewa (m)

Björling, Ewa (m)

den 26 april

Fråga

2006/07:1081 Likvärdighetsprincip gällande statsbidrag till trossamfund

av Ewa Björling (m)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I den sociologiska diskursen finns olika definitioner av begreppet religiös. Det finns definitioner som förutsätter ett gudsbegrepp, och då exkluderas både buddismen och humanismen från de livsåskådningar som omfattas av definitionen. Men det finns också andra vedertagna definitioner som i stället bygger på bejakandet av ett metafysiskt normsystem och där inkluderas både buddismen och humanismen.

Humanisterna tar inte heller avstånd från religiös verksamhet. Den humanistiska livsåskådningen förnekar däremot hypotesen att det existerar en eller flera gudar. Denna uppfattning delas också av buddismen.

Både buddismen och humanismen bejakar en transcendental dimension. Till den transcendentala dimensionen räknas vanligen begrepp som sanning, skönhet och godhet. Även matematiska objekt, som till exempel primtal, kan räknas hit. Bejakandet av skönheten i konsten och naturen, och uppfattningen att det existerar objektiva sanningar, är just typiska för humanismen. Detta i motsats till sanningsrelativismen och de postmoderna pseudovetenskaperna.

Underlaget för statsbidragsberättigande i Sverige baseras delvis på antalet anhängare i Sverige. Humanismen har många gånger fler anhängare i Sverige än buddismen. Internationellt kan också humanismens anhängare räknas i miljontal, om än inte i samma storleksordning som buddismen.

Min fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth är därför:

När avser ministern att vidta åtgärder för att tillämpa likvärdighetsprincipen för buddism och humanism när det gäller statsbidrag till trossamfund?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-26 Anmäld: 2007-04-26 Besvarad: 2007-05-03 Svar anmält: 2007-05-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-03)