Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk

Skriftlig fråga 2013/14:719 av Helena Leander (MP)

Helena Leander (MP)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

I slutet av år 2007 kom en ändring av en EG-förordning om ekologisk produktion som skapade ett enhetligt europeiskt regelverk för ekologisk märkning. Enligt denna får ekologiska produkter endast berikas om det finns ett lagkrav på att en viss produkt av folkhälsoskäl ska berikas. För att även fortsättningsvis kunna D-vitaminberika ekologisk mjölk med max 1,5 procents fetthalt infördes ett lagkrav på att D-vitaminberika sådan mjölk. Motivet var att de flesta barn får i sig för lite D-vitamin och att det därför ansågs angeläget att mjölken berikas med D-vitamin, oavsett om den är ekologisk eller ej.

Det är rimligt att ingen ska behöva välja bort ett ekologiskt alternativ bara för att det inte får berikas med ett vitamin som många barn får i sig för lite av. Däremot är det märkligt att undantaget bara gäller komjölk och inte växtbaserad mjölk. Därmed tvingas personer som av etiska skäl, av religiösa skäl eller av hälsoskäl inte dricker komjölk att välja mellan ekologiskt och berikat. Detta försvårar också för skolor och andra som vill använda mer av växtbaserade mjölkalternativ för att minska sin klimatpåverkan, utan att därmed behöva avstå från att handla ekologiska produkter.

Om samma berikningsregler gällde för ekologisk växtmjölk och komjölk skulle konsumenterna mer rättvist kunna jämföra dessas miljö- och hälsomässiga för- och nackdelar, och barn som inte dricker komjölk skulle kunna dricka ekologiska och näringsmässigt fullgoda alternativ.

Avser landsbygdsministern att vidta några åtgärder för att skapa likvärdiga villkor för berikning av komjölk och växtbaserad mjölk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-07-07 Överlämnad: 2014-07-07 Besvarad: 2014-07-21 Sista svarsdatum: 2014-07-21 Anmäld: 2014-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga