Likvärdig tillgång till vuxenutbildning

Skriftlig fråga 2013/14:541 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 28 mars

Fråga

2013/14:541 Likvärdig tillgång till vuxenutbildning

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Kommunerna har ansvar för att aktivt verka för att medborgarna ges tillfälle att bland annat kompetensutveckla sig och få personlig utveckling inom ramen för vuxenutbildningen.

När jag besöker verksamheter inom vuxenutbildningen möts jag av samstämmiga besked att man tvingas hela tiden säga nej till människor som vill studera eftersom verksamheten har skurits ned så kraftigt att det enbart är de mest prioriterade som kan komma i fråga för studier.

Jag kan också konstatera att det verkligen beror på var du bor vilken vuxenutbildning du erbjuds, något som är helt oacceptabelt.

Skolinspektionen har ansvar för att granska om kommunerna uppfyller sitt åtagande att tillhandahålla grundläggande vuxenutbildning, och då handlar det också om att kommunerna har informations- och rekryteringsansvar utifrån invånarnas behov av vuxenutbildning.

Den nya skollagen har förtydligat kommunernas ansvar och skyldigheter. Avser statsrådet att ta några initiativ för att säkerställa att en likvärdig tillgång till vuxenutbildning erbjuds i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-28 Anmäld: 2014-03-28 Besvarad: 2014-04-04 Svar anmält: 2014-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-04)