Likvärdig läxhjälp för alla

Skriftlig fråga 2013/14:763 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

De fem största läxhjälpsföretagen omsättning 2013 har kraftigt ökat jämfört med 2012. De omsatte nästan 100 miljoner tillsammans. Störst är My Academy som ensamt stod för hälften av omsättningen. Ökningen uppges hänga samman med att avdraget utvidgats till att gälla även för gymnasieskolan.

I många kommuners skolor erbjuds dock gratis läxhjälp. Det finns också organisationer som Stiftelsen Läxhjälpen, en privat, icke vinstdrivande stiftelse, som med stöd från näringslivet bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Läxhjälpen finns i dag i över 20 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Södertälje.

Man behöver inte vara utbildningsminister för att förstå att den vinstdrivna läxhjälpen bidrar till ökade klyftor mellan barn utifrån deras socioekonomiska bakgrund. För vissa familjer innebär köpt läxhjälp en ekonomisk uppoffring medan andra ser det som en enkel småutgift som hjälper de egna barnen till bättre skolresultat. Föräldrarnas utbildningsbakgrund och värdering av utbildning spelar sannolikt också en stor roll i fråga om vilka som köper och inte köper läxhjälp.

RUT-avdraget var aldrig tänkt för att köpa specialtjänster. Avdrag för utbildningscoacher är något annat än avdrag för barnvakt. RUT-avdragets gränser har på ett olyckligt sätt tänjts ut och effekterna för likvärdigheten i skolan är negativa. Hur länge dröjer det innan vi får företag som säljer examinationstjänster för nationella prov? Coacher som utifrån gamla prov och kunskaper om hur proven är upplagda tränar elever för att höja deras resultat i de nationella proven? Marknadsmöjligheterna är många och de möjliga vinsterna höga. Utbildningsministern måste få stopp på detta.

Avser utbildningsminister Jan Björklund att vidta åtgärder, som exempelvis läxhjälp inom skolans ramar, för att se till att läxhjälpsföretagens marknad upphör och likvärdigheten i stödet till eleverna stärks?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-21 Överlämnad: 2014-08-21 Besvarad: 2014-09-05 Sista svarsdatum: 2014-09-05 Anmäld: 2014-09-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga