Likhet inför lagen för ungdomar

Skriftlig fråga 2005/06:1760 av Osman Sherifay, Mariam (s)

Osman Sherifay, Mariam (s)

den 5 juni

Fråga 2005/06:1760 av Mariam Osman Sherifay (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Likhet inför lagen för ungdomar

I dag har det för mig blivit känt att ungdomar med svensk bakgrund eller de som har invandrarbakgrund behandlas olika när de frihetsberövas efter att ha begått ett allvarligt brott. Det visar en doktorsavhandling som Lupita Svensson gjort vid Stockholms universitet. Där har hon granskat vad som sker med unga brottslingar i 15@17-årsåldern.

Doktorsavhandlingen visar att svenska ungdomar i större utsträckning tas om hand via socialtjänsten, medan ungdomar som fötts utomlands häktas oftare. 1992 omhändertogs 80 ungdomar i den här gruppen av socialtjänsten medan 41 häktades. 2003 var siffrorna 101 omhändertagna och 103 häktade. Nästan hela ökningen bland dem som häktades bestod av ungdomar som fötts i ett annat land än Sverige.

Avhandlingen visar att första generationens invandrare behandlas hårdare än svenska ungdomar. Orsaken till att förhållandet är sådant är inte belagt i doktorsavhandlingen.

Mot bakgrund av detta vill jag nu fråga ansvarigt statsråd vad han avser att vidta för åtgärder för att komma till rätta med missförhållandet.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-05 Anmäld: 2006-06-05 Svar anmält: 2006-06-16 Besvarad: 2006-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-16)