Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare

Skriftlig fråga 2018/19:859 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Den 1 juli infördes en ny orättfärdig moms. Den nya momsen innebär högre kostnad vid inhyrning av vårdpersonal, konsulter och tjänster av underleverantörer. Den offentliga vården har inte drabbats av motsvarande moms. Detta leder till ett ojämnt konkurrensförhållande mellan offentlig och privat vård, till den offentligas fördel. Framför allt drabbas vårdföretagare med verksamheter i områden där det råder personalbrist, såsom i större städer och på glesbygden.

Vårdföretagarna har genomfört en egen undersökning som regeringen rimligen bör ta på allvar. Enligt Vårdföretagarnas undersökning anser hela 64 procent av vårdföretagen att inhyrning eller anlitande av personal med en specifik kompetens är avgörande för att verksamheten ska fungera. Nästan hälften av vårdföretagen anser att de inte klarar sin grundbemanning utan egenföretagare eller inhyrd personal. Endast 13 procent av vårdföretagarna bedömer att de kan anställa tillräckligt många läkare i stället för nuvarande lösningar med egenföretagare. Hela 38 procent av vårdföretagarna bedömer att de riskerar att tappa avgörande kompetens i verksamheten på grund av vårdmomsen.

Det är oroväckande att 41 procent av vårdföretagen svarade att de blir tvungna att minska omfattningen av sin verksamhet. Dessutom svarade 16 procent att de direkt eller på sikt överväger att avveckla sin verksamhet.

En förutsättning för att privata vårdföretagare ska kunna verka inom hälso- och sjukvården är att konkurrensförhållanden är likvärdiga oavsett om huvudmannen är privat eller offentlig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att vårdföretagare inte ska behöva stänga sina verksamheter till följd av den så kallade vårdmomsen och att konkurrensvillkoren mellan offentligt och privat driven sjukvård inte ska snedvridas till följd av momsen i fråga? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-07-25 Överlämnad: 2019-07-29 Besvarad: 2019-08-12 Sista svarsdatum: 2019-08-12 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga