Lika konkurrensmöjligheter för flyget

Skriftlig fråga 2005/06:325 av Jönsson, Anita (s)

Jönsson, Anita (s)

den 10 november

Fråga 2005/06:325 av Anita Jönsson (s) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Lika konkurrensmöjligheter för flyget

Regeringen har i budgetpropositionen aviserat en flygskatt på 50@100 kr per passagerare. Samtidigt finns uträkningar om att flygtrafiken på vissa svenska flygplatser kan drabbas hårt av en sådan flygskatt. På skånska Sturup befarar man att över 500 arbetstillfällen kan försvinna nästa år, och att expansionsmöjligheter omöjliggörs. Detta på grund av att närheten till Kastrup gör att många kan välja att åka därifrån i stället. I Danmark har man en liknande beskattning men ska troligen ta bort den redan under nästa år. Våra andra nordiska grannländer har ingen sådan flygskatt. Konkurrenssituationen blir således svår för exempelvis Sturup. I budgetpropositionen står att regionalpolitiska hänsyn bör kunna tas, och samtidigt att skatten torde kunna träda i kraft redan 1 maj 2006. Jag tycker att det är viktigt att man inte genomför förändringen förrän konsekvenserna är utredda.

Flyget är en av de snabbast växande källorna till utsläpp som orsakar klimatförändringar. Alla delar av samhället bör bidra till att minska skadliga utsläpp och uppfylla våra miljömål. För att få bästa effekt bör detta regleras globalt. Internationellt arbete pågår för gemensamma bestämmelser, men går trögt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

På vilket sätt avser statsrådet att fortsätta arbeta för att flygskatter inte innebär ogynnsamma konkurrensvillkor som gör att exempelvis Skåne tappar arbetstillfällen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-10 Anmäld: 2005-11-11 Besvarad: 2005-11-16 Svar anmält: 2005-11-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-16)