Lika konkurrens inom EU

Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas Eneroth (S)

Tomas Eneroth (S)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

För några veckor sedan kom beskedet att företaget Cargotec flyttar hela sin produktion av truckar från småländska Lidhult till Stargard i Polen. Flytten har väckt uppmärksamhet eftersom den kommer att drabba Lidhult hårt – över 190 anställda berörs i ett litet samhälle där företaget är den dominerande arbetsgivaren. Dessutom kommer beskedet i ett läge då det generellt är goda villkor för industriinvesteringar i Sverige. Tillväxten är god, och de privata investeringarna i näringslivet ökar. Sverige växer som industrination, inte minst på växande exportmarknader.

Bakgrunden till flytten är enligt företaget strategisk, eftersom de ser ett behov av att samla produktionen till en ort i Europa – en bedömning som självklart enbart företaget kan göra. Men det som bör noteras är att flytten onekligen underlättas av EU:s regionalstöd till Polen på över 80 MEUR, samt det faktum att Stargard har statusen som ekonomisk frizon i Polen (SEZ), vilket innebär att företag som investerar där kan få upp till 40 % skattesubvention av investeringskostnaderna av den polska staten. Konkurrens inom EU sporrar och kan bidra till en bättre gemensam ekonomisk utveckling. Men det ska vara konkurrens på lika villkor. Det kan diskuteras om det är rimligt att såväl EU som en medlemsstat ska underlätta flytt av industriell produktion från en utsatt region till en subventionerad tillväxtregion.

 

Min fråga till närings- och innovationsministern är om regeringen avser att  ta några initiativ för att säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-04-20 Överlämnad: 2016-04-20 Anmäld: 2016-04-21 Svarsdatum: 2016-04-27 Sista svarsdatum: 2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga