Liechtenstein och sparandedirektivet

Skriftlig fråga 2011/12:36 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 11 oktober

Fråga

2011/12:36 Liechtenstein och sparandedirektivet

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sparandedirektivet gäller från den 1 juli 2005 och innebär att EU:s medlemsstater minst en gång per år ska utbyta information om ränteinkomster eller leverera källskatt. Direktivet gäller i nuvarande form endast för fysiska personers ränteinkomster. Liechtenstein uppges under 2010 endast innehållit källskatter om 7,8 miljoner euro. Beräknat utifrån källskatten 2010 (20 procent) bör beskattade räntebetalningar ha uppgått till endast 40 miljoner euro. Furstendömets banker rapporterade emellertid att de förvaltade totalt 140 miljarder euro under 2010.

Förklaringen uppges vara Liechtensteins drygt 100 000 rättssubjekt och juridiska konstruktioner som är upprättade med förmånstagare utanför furstendömet. Den vanligt förekommande Liechtensteinstiftelsen kringgår exempelvis direktivet genom att stiftelsen bildas av en advokat eller professionell stiftelseförvaltare som endast formellt agerar som stiftare i syfte att bevara anonymiteten vad gäller den verklige stiftaren. Förmånstagarna anges inte i stiftelseurkunden och en tillfällig förvaltare förordnas utanför direktivets jurisdiktion.

Under 2008 meddelade EU-kommissionen att en ändring av sparandedirektivet föreslagits i syfte att rätta till de rådande bristerna i det gällande direktivet. De föreslagna ändringarna presenterades i ett slutligt utkast den 4 mars 2011.

Med anledning av det anförda vill jag fråga finansministern på vilket sätt han i EU driver den viktiga frågan om ändringar i sparandedirektivet så att information levereras och källskatt betalas mellan samtliga EES-stater samt Schweiz.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-11 Anmäld: 2011-10-11 Besvarad: 2011-10-19 Svar anmält: 2011-10-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-19)