Lex Laval och verkligheten

Skriftlig fråga 2012/13:666 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 23 juli

Fråga

2012/13:666 Lex Laval och verkligheten

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté med representanter för samtliga riksdagspartier med uppdrag att utreda effekterna av lex Laval. Uppgifter och data har nu kommit i en LO-rapport som i huvudsak är hämtade från en omfattande enkätundersökning bland LO-förbundens avdelningar. Totalt uppskattas de utstationerade till 18 000 personer på LO-området, med huvuddelen inom bygg- och anläggningssektorn. Även inom skogsbruket är andelen utstationerade relativt hög. Det uppskattas att sex av tio utstationerade är här med företaget de är anställda i, medan två av tio är uthyrda av ett utländskt bemanningsföretag och lika många är här som egenföretagare med F-skattsedel.

 Motivet till den stora andelen utstationerade i vissa branscher är en önskan att minska kostnader. Det kan handla om att undvika svensk skattelagstiftning, bolagsskatt, sociala avgifter, kostnader för tjänstepension, försäkringar och annat, vilket ger en lägre arbetskraftskostnad och gör det svårt för svenska företag att konkurrera. Snabbrörliga entreprenadbranscher, där arbetsobjekt och arbetsställe hela tiden flyttar på sig, lämpar sig också särskilt väl för denna typ av oseriös konkurrens.

Det fackliga arbetet med att bevaka kollektivavtalens räckvidd och löntagarnas anställningsvillkor har försvårats på grund av brist på stöd i lagstiftning och avsaknad av myndighetskontroll. Det är svårt att få kontakt med utstationerade företag, och det finns många erfarenheter av fusk och olagligheter.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta mot illojal konkurrens, skattefusk och exploatering av utländsk arbetskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-23 Besvarad: 2013-08-06 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)