Leveranser till glesbygd

Skriftlig fråga 2010/11:493 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 6 maj

Fråga

2010/11:493 Leveranser till glesbygd

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Enligt många företagare i glesbygd som har mindre butiker kräver många leverantörer större beställningsvolymer för att leverera. Det kan innebära att en butik i bästa fall kan få leveranser en gång i veckan. Vi kan alla förstå vad det innebär för exempelvis färskvaror. Ett alternativ kan då vara att inte köpa direkt från tillverkare utan från grossist, vilket innebär ökade omkostnader.

Detta leverantörsproblem finns i alla län, vilket innebär att många länsstyrelser får ett direkt ansvar i denna fråga. Även kommuner blir naturligtvis inblandade och i många fall får de en nyckelroll.

För att klara ut situationen måste detta problem lösas, annars riskerar vi att servicen försvinner från glesbygden.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka ytterligare åtgärder förbereder statsrådet för att säkerställa servicen i glesbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-06 Anmäld: 2011-05-06 Besvarad: 2011-05-11 Svar anmält: 2011-05-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-11)