Lesbiska i Indien

Skriftlig fråga 2007/08:1592 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 augusti

Fråga

2007/08:1592 Lesbiska i Indien

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Homosexuella förbindelser är förbjudna enligt artikel 377 i den indiska strafflagen. Brott mot bestämmelsen kan rendera fängelsestraff upp till tio år. Bestämmelsen anses slå särskilt hårt mot lesbiska kvinnor då det i konservativa hinduiska kretsar finns ett starkt avståndstagande mot lesbiska kvinnor. En indisk organisation har under flera år arbetat för att homosexualitet ska avkriminaliseras och drivit en process ända upp till Indiens högsta domstol. Den indiska regeringen har dock aktivt motsatt sig en lagändring. Lagstiftningen gör också att många homosexuella utsätts för hot och våld av den indiska polisen. Sverige och EU har att i dialog framföra en kritik angående bristen på mänskliga rättigheter för lesbiska kvinnor i Indien.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vilka åtgärder har ministern sett till att Sverige och EU vidtagit mot bakgrund av artikel 377 som förbjuder homosexuella förbindelser och som särskilt drabbat indiska lesbiska kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-28 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-12 Svar anmält: 2008-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-11)