legosoldater i Irak

Skriftlig fråga 2003/04:1303 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 3 juni

Fråga 2003/04:1303

av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Laila Freivalds om legosoldater i Irak

Bruket av legoknektar var vanligt i äldre tider. I dag är det förbjudet och strider mot folkrätten, då FN 1989 antog en konvention mot rekrytering, användning, finansiering och träning av legosoldater. Legoknektar finns likafullt i modern tid. Det är välkänt att de funnits i stor omfattning i olika konflikter i flera afrikanska länder. I dag är bruket av legokektar mer utbrett än vad man vanligen föreställer sig. Flera av de stridsåtgärder som USA:s armé vidtar i Irak genomförs inte av USA:s krigsmakt. En stor del av dem är i stället utlagda på flera amerikanska storföretag. Som ett exempel av många kan nämnas att Kellogg, Brown & Root, dotterföretag till det stora entreprenörsföretaget Haliburton, där vicepresident Cheney är styrelseordförande sköter logistik för 8,2 miljarder. Den nyliberala privatiseringsivern har givit till resultat att man fått en ny typ av legosoldater, eller företag med anställda legosoldater, som för krig @ kanske till och med torterar @ inte som soldater i en nationell armé utan rätt och slätt endast har som mål att tjäna pengar. Och då har vi ännu ett folkrättsbrott i det folkrättsbrott som hela Irakkriget utgör.

Jag vill fråga utrikesminister Laila Freivalds:

Vilka initiativ avser ministern att vidta för att Sverige som medlem av EU och FN verkar för att FN:s förbud mot bruket av legosoldater efterlevs?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-06-03 Besvarad: 2004-06-11 Svar anmält: 2004-06-14 Anmäld: 2004-06-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-11)