Legitimation för osteopater

Skriftlig fråga 2019/20:735 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Osteopati beskrivs som en manuell medicin där händerna utgör det främsta redskapet för att taktilt fastställa diagnos och behandla besvär relaterade till kroppens rörelseorgan. Praktiken är legitimerad i flera europeiska länder, inklusive de tre nordiska länderna Island, Finland och Danmark. I Norge ansökte Norsk Osteopatforbund om licens att verka auktoriserat gentemot det norska hälsodepartementet i december 2018. WHO erkänner osteopati inom de ramar man satt upp i WHO:s Benchmarks for training in Osteopathy (2010) och i EU genom Comité Européen de Normalisation i de standarder som upprättades 2015 (EN 16686).

När Nordiska rådet möttes i Stockholm för sin årliga session var beslutet enhälligt att utifrån ett behandlat medlemsförslag rekommendera regeringarna i Norge och Sverige att verka för att osteopatyrke blir ett reglerat legitimationsyrke i de båda länderna.

Som ordförande i utskottet för kunskap och kultur i Norden där vi berett frågan vill jag därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

På vilket sätt bereder man frågan för att möjliggöra en legitimation för osteopati i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-10 Överlämnad: 2020-01-13 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga