ledsagarservice

Skriftlig fråga 1997/98:220 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1997/98:220 av Sonja Fransson (s) till socialministern om ledsagarservice

Ledsagarservice är en förutsättning för att många gravt funktionshindrade skall kunna delta i samhällslivet på lika villkor som andra. Att ha tillgång till ledsagare betyder att den funktionshindrade kan uträtta ärenden, besöka vänner och delta i fritidsaktiviteter utan att alltid vara beroende av att anhöriga skall ställa upp. En egen personlig frihet utan att ständigt behöva vara i tacksamhetsskuld till nära vänner eller anhöriga.

Ledsagarservice är i dag ett frivilligt åtagande för kommunerna. I betänkande 1996/97:SoU18 pekar socialutskottet på vikten av ett förbättrat och utvecklat innehåll i olika stödinsatser för funktionshindrade. Tyvärr visar det sig nu att vissa kommuner avvecklar ledsagarservicen, ett exempel på detta är Kristianstads kommun.

Jag vill fråga socialministern vad ministern ämnar vidta för åtgärder för att förhindra att ledsagarservicen tas bort också i andra kommuner.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-12-04 Anmäld: 1997-12-08 Besvarad: 1997-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga