Ledning för ett starkare försvar

Skriftlig fråga 2017/18:486 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmakten har inom ramen för att öka den operativa förmågan även genomfört en planering som kallas Ledning för ett starkare försvar. Detta handlar bland annat om att utlokalisera arméstaben, flygstaben och marinstaben från Stockholm till Uppsala, Kungsängen och Musköbasen. Detta är viktiga åtgärder för att minska sårbarheten hos den högre ledningen inom Försvarsmakten. Nu väntar Försvarsmakten på de politiska beslut som krävs för att denna planering ska kunna verkställas, eftersom förändringarna är av den karaktären att det krävs politiska beslut.

Försvarsmakten har satt upp en tidsplan för att påbörja dessa förändringar från årsskiftet, men det förutsätter att de politiska beslut som krävs är fattade. Det är angeläget att Försvarsmakten får möjlighet att påbörja dessa åtgärder, eftersom Försvarsmaktens förmåga att leda sin organisation måste förbättras med tanke på utvecklingen i omvärlden.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När tänker ministern fatta ett beslut alternativt lägga fram en proposition för att Försvarsmakten ska kunna påbörja genomförandet av dessa åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-12-14 Överlämnad: 2017-12-15 Anmäld: 2017-12-18 Svarsdatum: 2017-12-29 Sista svarsdatum: 2017-12-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga