ledighet för fosterföräldrar

Skriftlig fråga 2000/01:895 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 14 mars

Fråga 2000/01:895

av Amanda Agestav (kd) till statsrådet Ingela Thalén om ledighet för fosterföräldrar

Att ge barn en bra start är oerhört viktigt. Det är positivt att det finns pappadagar för nyblivna föräldrar.

En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning i samband med ett barns födelse eller adoption. Pappan kan använda dagarna för att vara med vid förlossningen, delta i vården av det nya barnet, vårda äldre barn i familjen under mammans BB-vistelse eller hjälpa mamman när hon kommer hem.

Ett barn som placeras i familjehem behöver en bra omstart. I dagsläget finns inte möjlighet för båda föräldrarna att vara hemma en kortare tid i början av placeringen. Första tiden är oerhört viktig. Då grundläggs relationerna i det nya hemmet.

Det är viktigt att barnet ges möjlighet att knyta kontakt med både sin fostermor och sin fosterfar. Oavsett barnets ålder när det placeras så borde möjligheten att ta tjänstledigt finnas vid en familjehemsplacering. I ett första steg inser jag att det är svårt att få ersättning för ledigheten. Men genom att ge fosterföräldrar rättigheten att ta tjänstledigt indikerar regeringen att den tar problemet på allvar.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att ge familjehemsföräldrar rätt till tjänstledighet i början av en familjehemsplacering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-14 Anmäld: 2001-03-20 Besvarad: 2001-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-23)