Leaders framtid

Skriftlig fråga 2013/14:150 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 28 november

Fråga

2013/14:150 Leaders framtid

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

EU:s nästa programperiod börjar 2014, det vill säga nästa år. Vad gäller projektet Leader, med syfte att utveckla landsbygden, finns det dess värre fortfarande många frågetecken. Pengar finns avsatta i landsbygdsprogrammet. Men hur pengarna ska användas och hur projekten ska designas, till exempel om nuvarande områden kan fortsätta eller om områdesgränserna måste brytas upp, är fortfarande oklart. Inga svenska styrdokument är godkända eller, såvitt jag vet, ens överlämnade till EU för godkännande. Under dessa premisser är det svårt att ta fram relevanta strategier för eventuellt kommande arbete. Nuvarande projekt riskerar dessutom att förlora kompetens och styrfart. Detta ökar även risken för en fördyrad administration.

Leaderverksamheten har redan kritiserats för en dyr administration. Ovan nämnda problem bidrar inte direkt till någon lösning på detta. Det kan inte vara rimligt att det mindre än två månader före nästa programperiods början inte finns några riktlinjer klara för eventuell kommande Leaderverksamhet. Den långdragna svenska hanteringen kan inte heller anses vara god ekonomisk hushållning med skattemedel.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta och påskynda Leaderarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-28 Anmäld: 2013-11-28 Besvarad: 2013-12-04 Svar anmält: 2013-12-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-04)