Läxhjälp som hushållsnära tjänst

Skriftlig fråga 2007/08:1150 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 25 april

Fråga

2007/08:1150 Läxhjälp som hushållsnära tjänst

av Mats Gerdau (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Införandet av skatteavdrag för hushållsnära tjänster har blivit en succé. Tusentals familjer har fått en lättare vardag när det blir billigare att köpa hjälp med hem och trädgård. Dessutom har det skapat massor av nya jobb. Det har vuxit fram en efterfrågan på tjänster som få tidigare visste fanns.

Allt arbete i hemmet omfattas dock inte av skattereduktionen. Ibland blir gränsdragningen svår och kanske för snäv. Enligt Skatteverket omfattas barnpassning, hämtning och lämning i förskola och skola av skattereduktionen, men däremot inte privatlärare. Var i gråzonen häremellan finns läxhjälp? Får den som passar barn läsa en saga tillsammans med barnet? Hjälpa till med bokstäver? Var går gränsen för när det blir privatundervisning? När det är en utbildad och behörig lärare som föreläser?

Många elever behöver hjälp med läxorna och en del skolor har börjat erbjuda sådant stöd också. Men det finns också behov av mer utvecklade tjänster inom området. Ett sätt att stimulera detta kan vara att tydliggöra att läxhjälp omfattas av skattereduktionen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ministern vilka åtgärder han tänker vidta för att läxhjälp ska omfattas av skattereduktionen för hushållsnära tjänster.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-25 Anmäld: 2008-04-25 Besvarad: 2008-04-30 Svar anmält: 2008-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-30)