Laxfiske i södra Östersjön

Skriftlig fråga 2016/17:358 av Peter Jeppsson (S)

Peter Jeppsson (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

År 2013 fattade Havs- och vattenmyndigheten beslutet att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön skulle fasas ut. Beslutet har fått stora konsekvenser för Blekinges yrkesfiskare eftersom det inte går att bedriva ett hållbart blandfiske, vilket hade varit gynnsamt för såväl yrkesfisket som för enskilda fiskarter, såsom torsken, i och med att torsken för många fiskare blir den enda kvarvarande arten som man får fiska efter.

Jag vill med anledning av detta ställa följande fråga till landsbygdsministern:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att verka för att ge Blekinges yrkesfiskare samma förutsättningar att fiska efter lax som övriga yrkesfiskare runt Östersjön har?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-17 Överlämnad: 2016-11-22 Anmäld: 2016-11-23 Svarsdatum: 2016-11-30 Sista svarsdatum: 2016-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga