lättöppnade läkemedelsförpackningar

Skriftlig fråga 2003/04:1107 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fagerström, Ann-Marie (s)

den 23 april

Fråga 2003/04:1107

av Ann-Marie Fagerström (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om lättöppnade läkemedelsförpackningar

Reumatikerförbundet bedriver just nu en kampanj för att uppmärksamma problemen med att öppna olika läkemedelsförpackningar. Ett vardagligt problem som inte många av oss ägnar särskilt stor tid åt.

När vi talar om tillgänglighet i allmänhet så tänker vi ofta på problem i utomhus- eller inomhusmiljöer. Vi tänker på situationer som att ta sig fram med rullstol på en grusad gångväg eller en synskadad som ska passera en hårt trafikerad gata.

Men vi glömmer bort den stora grupp av personer som är handsvaga och har svårt att öppna en vanlig förpackning. Detta är en daglig kamp för reumatiker och andra handsvaga personer. Det kan vara helt omöjligt att öppna en vanlig läkemedelsförpackning och dosera medicinen rätt. Att öppna en vacuumförpackning, en burk eller en tetraförpackning är för många ett stort problem. Därför måste förpackningsindustrin ta sitt ansvar och utveckla de förpackningarna som finns på marknaden. De måste också utveckla hjälpmedel för att öka tillgängligheten. Ur konsumentsynpunkt är detta en viktig fråga.

Vilka åtgärder tänker konsumentministern vidta för att förpackningsindustrin tar sitt producentansvar och tillverkar lättillgängligare förpackningar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-04-23 Anmäld: 2004-04-23 Besvarad: 2004-04-28 Svar anmält: 2004-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-28)