Lättnader för Stockholms län med anledning av krisen

Skriftlig fråga 2019/20:1121 av Niklas Wykman (M)

Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas Stockholms län hårdast av coronakrisen. Region Stockholms förberedelser har varit och är fortsatt omfattande och gedigna. Arbetet för att klara krisen belastar givetvis regionens ekonomi väsentligt.

De förändringar i utjämningssystemet som regeringen drev igenom innebär att Region Stockholm får en höjd avgift som för innevarande år kostar ca 600 miljoner kronor och för nästa år närmare 1,5 miljarder kronor. Det här bidrar till en förstärkt osäkerhet i en allvarlig situation. Det här är betydande kostnader som belastar huvudstadsregionens sjukvård i en akut kris.

Utjämningssystemet fyller i grunden en viktig funktion. Många varnade för att regeringens förändringar dock innebar oansvariga påfrestningar på Stockholmsregionen. Det råder konsensus kring att övriga landet ska tillföras mer resurser för sjukvården, men belastningen på Region Stockholm är ifrågasatt.

Mot bakgrund av coronakrisen kan flera regioner behöva stöd. Folkhälsomyndigheten har pekat ut Stockholm som särskilt drabbat. Förändringarna i utjämningssystemet skapar ytterligare svårigheter för regionen. Det rimliga, givet läget, är att övriga regioner får behålla sina tillskott och att Region Stockholm inte belastas med de tillkommande kostnaderna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är ministern beredd att minska Region Stockholms kostnader i utjämningssystemet åtminstone för innevarande och nästkommande år i syfte att värna sjukvården i ett utsatt läge?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-25 Överlämnad: 2020-03-25 Anmäld: 2020-03-26 Svarsdatum: 2020-04-01 Sista svarsdatum: 2020-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga