Lättnad på skattebördan för breda yrkesgrupper

Skriftlig fråga 2007/08:398 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 30 november

Fråga

2007/08:398 Lättnad på skattebördan för breda yrkesgrupper

av Margareta Cederfelt (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen har genomfört omfattande skattesänkningar genom bland annat jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget är framför allt riktat mot låg- och medelinkomsttagare.

Tyvärr har Sverige fortfarande ett högt skattetryck på arbetsinkomster. Inte minst finns det problem med dagens skattesystem där breda yrkesgrupper med normala inkomster belastas med värnskatt och statlig inkomstskatt och får därmed en orimligt hög skattebelastning. I dag är Sverige ett av få länder där marginalskatten för de högsta inkomsterna stigit, enligt Svenskt Näringslivs jämförelse av marginalskatterna för personer med de högsta inkomsterna i EU:s medlemsländer år 2000. År 2000 hade Sverige fortfarande socialistisk majoritet i Sveriges riksdag. När värnskatten infördes rådde ekonomisk kris och skatten sades vara temporär.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta under mandatperioden för att sänka skattebelastningen på arbetsinkomster för breda yrkesgrupper med normala inkomster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-11-30 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)