Lärlingsprojekt för arbetslösa ungdomar

Skriftlig fråga 2005/06:2112 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 7 september

Fråga 2005/06:2112 av Christer Nylander (fp) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Lärlingsprojekt för arbetslösa ungdomar

Ungdomar behöver mer kontakt med arbetsmarknaden @ inte mindre. På många håll minskar praon i skolan och ersätts med föreläsningar. Det finns ingen riktig lärlingsutbildning och många ungdomar håller på att fastna i arbetslöshet. Det behövs flera reformer som ökar ungas kontakt med arbetslivet.

Skoltrötta grundskoleungdomar måste få chans till en mer lärlingsinspirerad utbildning. Det är bättre att den som funderar på att hoppa av grundskolan får chans att redan i den senare delen av grundskolan få gå en företagsförlagd praktisk yrkesutbildning samtidigt som man i egen takt läser in grundskolans ämnen. Samtidigt behövs en modern lärlingsutbildning på gymnasiet.

Det behövs också åtgärder för ungdomar som studerat färdigt men har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet Kristianstadslärling kan stå som modell för detta. Där får företag stöd för att ge unga arbetslösa en lärlingsplats. Syftet är att värdarbetsgivaren ska kunna anställa lärlingen efter perioden. En statligt finansierad variant av Kristianstadslärlingsprojektet skulle kunna innebära en nystart för många unga. Ett försök på detta område skulle med fördel kunna genomföras i Skåne.

Avser statsrådet att ta initiativ till att låta Skåne bli försökslän för ett statligt finansierat lärlingsprojekt för arbetslösa ungdomar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-09-07 Besvarad: 2006-09-13 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-13)