Lärlingsersättning till elever i gymnasiesärskolan

Skriftlig fråga 2015/16:875 av Johanna Haraldsson (S)

Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

När man som elev vid gymnasieskolan genomgår en lärlingsutbildning har man rätt att ansöka om lärlingsersättning från CSN.

I förordningen om kostnadsersättningen SFS2013:1121 står att rätten till lärlingsersättning får lämnas till elever som

- deltar i gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan

- har ett utbildningskontrakt enligt skollagen

- har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.  ( § 3)

I § 4 framgår det att även elever som inte hunnit fylla 16 år, men som går lärlingsutbildning kan få lärlingsersättning, trots att de uppbär barnbidrag från Försäkringskassan.

Elever som studerar vid gymnasiesärskolan har i stället för studiehjälp enligt studiestödslagen ett förlängt barnbidrag från Försäkringskassan. Detta gör att elever som genomför sin gymnasiesärskoleutbildning som lärling inte har rätt till lärlingsersättning. Ersättningen ska täcka kostnader som eleven har för bland annat resor och måltider när man genomgår sin utbildning på en arbetsplats.

Jag blev uppmärksammad av rektorn för särskolan i Vetlanda kommun att elever vid gymnasiesärskolan inte har rätt att ansöka om lärlingsersättning och jag kan inte annat än att tycka att det är orättvist. Man kan anta att omkostnaderna är desamma för en elev på särskolan som för andra elever som deltar i lärlingsutbildning.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga statsrådet Aida Hadzialic:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som har framförts?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-02-25 Överlämnad: 2016-02-26 Anmäld: 2016-03-01 Svarsdatum: 2016-03-09 Sista svarsdatum: 2016-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga