Lärdomar av finanskrisen

Skriftlig fråga 2006/07:456 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 11 januari

Fråga

2006/07:456 Lärdomar av finanskrisen

av Carl B Hamilton (fp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I en intervju vid nyåret kritiserade riksbankschefen det nuvarande regelverket vid uppstädning av kriser i banker och kreditinstitut som bristfälligt och ofullgånget (DN den 27 december 2006): ”Vad som har hänt i fallet Custodia är helt oacceptabelt, anser riksbankschefen Stefan Ingves. … Felet ligger i de nuvarande reglerna, som gör att det har tagit så lång tid innan pengar kunde betalas ut från insättningsgarantin.” 

DN fortsätter: ”Nu låter [Ingves] förstå att de svenska politikerna inte fullt ut har lärt läxan från finanskrisen, som pågick som värst för omkring femton år sedan. Arbetet att bygga upp fungerande regelsystem som ska kunna tillämpas vid kommande kriser har inte slutförts. Viktiga frågor har blivit hängande i luften, såsom att inrätta ett legalt ramverk för snabb avveckling av krisdrabbade banker och kreditinstitut. ’Det är väldigt synd att [regering och riksdag] inte har nått ända fram med lagstiftningen. Det borde ha gjorts i goda tider, men en del av vad som föreslogs föll i träda när krisen inte längre var över oss. Det är mycket svårare att lösa problem i finanssektorn när fungerande regler saknas’, betonar Stefan Ingves.”

Några av de problem som Ingves syftar på diskuteras också i ett kapitel i Riksbankens senaste stabilitetsrapport.

Vilka lagstiftningsinitiativ, och när läggs de fram, kommer statsrådet att ta för att åstadkomma ett modernt och ändamålsenligt regelverk som följer upp lärdomarna av finanskrisen mot bakgrund av bland andra Riksbankens kritik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-11 Anmäld: 2007-01-16 Besvarad: 2007-01-17 Svar anmält: 2007-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-17)