Lärarstudenternas praktikperioder

Skriftlig fråga 2016/17:712 av Linda Snecker (V)

Linda Snecker (V)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Det senaste numret av tidningen Skolvärlden innehåller en granskning av lärarstudenters praktikperioder. I den går det att läsa att 34,2 av lärarstudenterna känt sig osäkra på att fortsätta sina studier efter sina praktikperioder. Flera av de brister som framkommer i granskningen pekar på att lärosätena inte gör tillräckligt. För att motverka en framtida lärarbrist behöver alla hjälpas åt, så även lärosätena. 

Min fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson är därför:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av det som har framförts om brister i lärarstudenternas praktikperioder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-24 Överlämnad: 2017-01-25 Anmäld: 2017-01-26 Svarsdatum: 2017-02-01 Sista svarsdatum: 2017-02-01
Svar på skriftlig fråga