Lärarnas befogenheter

Skriftlig fråga 2018/19:264 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den 30 januari inlämnade Liberalerna en interpellation med tre konkreta frågor till regeringen om hur vi ska förhindra att lärare som i enlighet med skollagens bestämmelser vidtar åtgärder för att upprätthålla ordning i klassrummet ändå kan kritiseras när elever anmäler att de känner sig kränkta. Vi krävde i en kammardebatt den 15 februari (som flyttades från den 12 februari på ministerns begäran) att regeringen skulle ändra regelverket och skollagen. Det tydliga svaret från regeringen var att man inte tänkte göra en sådan förändring.

Under måndagen den 18 februari uttalar sig utbildningsministern i Expressen om exakt de problem och de skadeståndsärenden som riktats mot huvudmännen efter det att lärarna ingripit. Där säger ministern att hon vill se över frågan om befogenheterna och hänvisar till en punkt i januariavtalet som inte alls berör detta problem som Liberalerna uppmärksammat. Den saknar även bäring på frågor kring Skolinspektionens och i synnerhet Barn- och elevombudets hantering av ett antal återkommande ärenden där man gått emot kommunen – men i praktiken läraren – eftersom det är lärarens åtgärd som utlöst anmälan från vårdnadshavare till skolmyndigheterna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Kommer ministern och regeringen att ta några initiativ i närtid för att ändra skollagen och regelverket för att lärare ska kunna fortsätta ingripa enligt skollagen utan att deras agerande blir föremål för skadeståndsprocesser eller uppsägning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-18 Överlämnad: 2019-02-19 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga