Lärarlegitimationsdilemma

Skriftlig fråga 2013/14:667 av Meeri Wasberg (S)

Meeri Wasberg (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Skolan är något som engagerar många, och vi är nog helt överens om att en viktig förutsättning för att barn och unga ska få de kunskaper de har rätt till är kunniga och engagerade lärare.

Utfärdandet av lärarlegitimationer pågår vad jag förstår för fullt, och nu har jag råkat snubbla över en situation som jag inte är riktigt säker på att regeringen är medveten om.

En person med utländsk examina (Tyskland) som 1991 fått sin utbildning värderad av UHÄ har därefter jobbat som lärare i Sverige i drygt 20 år. Personen har också använts som expert och inspiratör för att utveckla undervisningen inom sitt ämnesområde samt skrivit läromedel. Denna person kan nu stå inför en situation att tvingas betala upp till 35 000 kronor för översättning av det underlag som skolverket efterfrågar, då intyget från UHÄ inte anses räcka till. Denna person kan omöjligt vara unik, därför tillät jag mig att beskriva dennes omständigheter som en illustration till problematiken.

Det väcker frågor hos mig av olika slag: vad kan ha ändrats sedan UHÄ:s bedömning, är det rimligt att utredningsbördan på sätt och vis skjuts över till den enskilde på detta sätt, är det på detta sätt vi värnar den fria rörligheten inom EU, hur står sig den svenska lärarlegitimationen inom EU med mera?

Min fråga till utbildningsministern är därför om han har för avsikt att titta närmare på den problematik som beskrivs ovan i syfte att underlätta och förenkla processen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-05 Överlämnad: 2014-06-06 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga